Om nettverket

Innovativt nettverk (IN) er et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon.

Innovativt nettverk inviterer til diskusjon og debatt om de temaer som er relevante i en tverrfaglig sammenheng og som berører medlemmenes arbeidssituasjoner i bred forstand. Dette oppnår vi ved å invitere til dagsaktuelle, faglige foredrag, debatter og workshops med fokus på innovasjon, kultur, samfunns- og næringsliv.

Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.