Innovativt Nettverks Mentorprogram

For tredje året på rad arrangeres Norges ledende mentorprogram for unge yrkesaktive. Oppstart 15. september 2016.

Søknadsfrist: 28. august 2016


Om mentorprogrammet

Innovativt nettverk (IN) er en arena for nettverksbygging som skal inspirere til økt nyskaping i både nye og etablerte virksomheter. IN består av nettverksorienterte og drivende personer med variert bakgrunn. Vi er ett nettverk som passer alle som ønsker nye impulser og tverrfaglig input i forhold til innovasjon og nyskaping.

Vårt mentorprogram kobler samfunnsengasjerte og motiverte unge personer med erfarne mentorer fra ett av landets mest innflytelsesrike nettverk. Programmet passer for deg som er opptatt av innovasjon og nyskaping og som ønsker en profesjonell sparringspartner.

Mentorprogrammet har en varighet på ett år, med oppstart i september. I løpet av året vil det arrangeres to fellesmøter for alle mentorer og adepter. I tillegg til dette gjennomføres regelmessige individuelle møter mellom mentor og adept, i egen regi.

iStock_000016157945Medium

Erfaringer fra tidligere deltakere

Martin Ygre«Mentorordningen i PF har vært avgjørende både for min personlige- og profesjonelle utvikling. Min mentor har fungert som strategisk rådgiver for ulike temaer og utfordringer jeg opplever i hverdagen – og jeg har fått innblikk i hennes jobbhverdag. Samtalene gjennom året krever at man stopper opp og reflekterer over sin egen situasjon, setter mål, og legger en strategi for å nå disse målene.  Underveis har jeg fått gode tips og råd til å takle krevende prosjekter, og blitt utfordret på hvordan man prioriterer og jobber mest mulig effektivt. Det jeg synes har vært mest positivt, er utvekslingen av erfaringer, kunnskap, frustrasjon og mye latter i løpet av samtalene. I løpet av mentorordningen har jeg i tillegg møtt mange hyggelige mennesker fra forskjellige bransjer, noe som har gitt meg et sterkt utvidet nettverk. Ikke nøl med å søke, du kommer ikke til å angre!»
– Martin Ygre, Trade Marketing Konsulent, Orkla Foods Norge og adept i 2014

Bjorgun«Mentorprogrammet byr på erfarne mentorer som er opptatt av å være sparringspartner for deg og snakke og diskutere med deg om det du er oppptatt av. Fellessamlingene gir inspirasjon både for mentorer og adepter til gode metoder for samarbeidet og og skaper rom for god erfaringsutveksling»
– Bjørgun Hysing, CFO, Valora Trade Norway og mentor i 2014

Lindseth«Den største fordelen med å være med i mentorprogrammet, ved siden av muligheten til å få en erfaren næringslivsleder som sparringspartner og støttespiller, er erfaringsdelingen i fellesmøtene. Gjennom refleksjonene til mentorprogrammets adepter, mentorer og særlig min egen mentor, har jeg endret måten jeg forholder meg til prioriteringer – både karrieremessig og privat.»
– Sverre Haug Lindseth, Sivilingeniør, Dr.techn. Olav Olsen og adept i 2014

Vil du bli mentor?

Som mentor i vårt program kan du bidra med å gi dine erfaringer videre til noen som ønsker personlig- og profesjonell utvikling. Samtidig kan du bli utfordret og få nye perspektiver fra den yngre generasjonen av ledere.

Vil du bli adept?

Som adept har du muligheten til å få en erfaren leder som sparringspartner og støttespiller i problemstillinger som opptar deg og din mentor. På den måten kan du få veiledning til hvordan du kan fremme nyskaping på dine arenaer.

For å søke om deltakelse i mentorprogrammet må du

  • Ha fullført høyere utdanning (minimum en bachelorgrad)
  • Ha jobbet i maksimalt fem år etter fullført utdanning
  • Være medlem i Polyteknisk Forening når mentorprogrammet starter.
    (Man trenger ikke være medlem av Polyteknisk Forening for å søke)

Hvordan søke

For å søke om plass i mentorprogrammet, bruk linken under.

Søknad mentorer

Søknad adepter

Prosessen

Etter fristen matches mentorer og adepter basert på profil og preferanse. De utvalgte mentorsparen vil bli informert på epost før felles oppstartsmøte. IN arrangerer deretter en kickoff for samtlige deltagere hvor forventninger og formål med programmet presenteres. Kickoffen vil avholdes den 15.september 2016 i Polyteknisk forening sine lokaler.

Arrangementer i mentorprogrammet

Det er ingen planlagte arrangmenter knyttet til mentorprogrammet.