Medlemskap

Om medlemskap i Polyteknisk Forening

Som medlem i Polyteknisk Forening får du fri adgang til alle våre møter og adgang til eksterne møter til reduserte priser. Når du melder deg inn i foreningen velger du selv hvilke grupper du ønsker hovedtilknytning til, f.eks. PF Innovativt Nettverk og PF Ledelse, men du vil motta invitasjon til alle møter i regi av Polyteknisk Forening.

I tillegg får du følgende medlemsfordeler:

  • Teknisk Ukeblad: Sendes gratis til våre medlemmer
  • Tryg Forsikring: Gunstig avtale på inboforsikring samt rabatt på øvrige private skadeforsikringer
  • Rabatt på Morgenbladet

Meld meg inn!Les mer om fordelene

Årskontingent

Årskontingent for personlige medlemmer, inklusive Teknisk Ukeblad:

  • Ordinært medlem: 1200 kr
  • Yngre enn 30 år og eldre enn 70 år: 600 kr