Raushet i næringslivet

Mandag 9. mars arrangerte Polyteknisk Forening Innovativt Nettverk sofaprat om Raushet i næringslivet, sammen med Lederne. I panelet satt: Bjørn K. Haugland – Direktør og ansvarlig for bærekraftig utvikling, DNV GL Erik Mamelund – Regional Managing Partner Nordics, EY Kathrine Aspaas – Journalist og forfatter av Raushetens tid Øyvind Kvalnes – Forfatter, filosof og førsteamanuensis ved BI Ordstyrer […]

«Kongeriket Norge» eller «Den norske republikk»

I forbindelse med grunnlovsjubileet har mange etterspurt en opplysende debatt som på en objektiv måte diskuterer republikk og monarki som styringsformer i Norge. 3. september inviterte derfor PF Innovativt nettverk anerkjente republikanere, monarkister og statsvitere til en debatt for å diskutere denne kontroversielle tematikken. Professor, Sissel Rogne var ordstyrer og følgende personer satt i panelet: […]

Endringsledelse i selskaper i vekst

Mandag 31. mars arrangerte PF Innovativt Nettverk og PF Ledelse en spennende debatt om endringsledelse i selskaper i vekst. I panelet satt: Yvonne Fosser, HR direktør Hewlett-Packard Yvonne er HR direktør i Hewlett-Packard. HP har den siste tiden blitt svært synlige, og de har økt engasjementet blant de ansatte. Spesielt er det kvinner som nå øker engasjementet, […]

Paneldiskusjon om mentorordninger

I forbindelse med lanseringen av Polyteknisk Forenings mentorprogram arrangerte vi en paneldiskusjon om mentorordninger 27. januar. Vi ønsket å belyse hva som er viktig med mentorskap og diskutere hva de representerte mentorprogrammene gjør, hvem de gjør det for og hva som er formålet bak de ulike mentorordningene . Vi ønsket også å diskutere rollen som […]

Velkommen til Innovativt Nettverks nye hjemmesider!

Innovativt Nettverk er en undergruppe i Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening har siden 1852 vært et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Innovativt Nettverk består av 10 styremedlemmer, en salig blanding av blant annet gründere, studenter og konsulenter, med fagområder som jus, it, markedsføring, ledelse og økonomi. 2014 blir et begivenhetsrikt år med spennende møter. […]